Johanna Sinisalo Presentation

Sanansaattajat maailmojen välillä, to 22.9. klo 18

Johanna Sinisalo käsittelee alustuksessaan ihmettelyn ja kyseenalaistamisen merkitystä kirjallisessa työssään. Hän kertoo myös faktan suhteesta fiktioon ja kuinka ne ruokkivat toisiaan, keskittyen erityisesti mehiläisaiheisen teoksensa Enkelten verta syntymiseen ja siihen, miksi hän kiinnostui nimenomaan mehiläisistä.

Sinisalo sanoo olevansa kirjailija, joka ”kaikkein mieluiten liikkuu sillä alueella, jossa luonnontieteen ja ihmeen raja on häilyvimmillään” ja etsivänsä jatkuvasti innoitusta fiktioon tieteen uusimmista tutkimuksista, sillä ”tiedon katvealueilla, niissä koloissa ja varjoissa, joissa asuu selittämätön, asuvat myös tarinat”. Mehiläisiä pidetään hyvin monessa kulttuurissa maailmojen välillä kulkevina jumalten lähettiläinä ja ne ovat myös kuolemattomuuden symboli.

Sinisalon alustuksesta selviää, miten ihmeellisiä ne ovat myös luonnontieteellisesti nähtyinä ja miten rikasta materiaalia kirjailijalle – miten ne kulkevat sanansaattajina myös tieteen ja taiteen maailmojen välillä.

Johanna Sinisalo on tamperelainen vuonna 1958 syntynyt kirjailija. Hän on julkaissut kuusi romaania aikuisille ja yhden lapsille sekä kaksi lyhytproosakokoelmaa. Esikoisteos Ennen päivänlaskua ei voi sai vuonna 2000 Finlandia-palkinnon. Hänen teemoinaan esiintyvät usein mm. luonnon ja kulttuurin suhde sekä valtarakennelmat. Yhteiskunnallisia aiheitaan hän lähestyy usein fantasian, myytin ja vaihtoehtohistorian keinoin.

Sinisalon teoksia on käännetty 20 kielelle ja ne ovat saaneet useita kansainvälisiä palkintoja ja -ehdokkuuksia. Hän työskentelee myös televisio-, elokuva- ja sarjakuvakäsikirjoittajana sekä käsikirjoituskonsulttina.

Messengers between worlds, Thursday 22.9 at 6 pm

In her presentation, Finnish author Johanna Sinisalo talks about the significance of wondering and questioning in her literary work. She also describes how reality relates to fiction and how they feed each other, particularly in her novel Blood of Angels, in which the honey bees have a special role.

Sinisalo considers herself as an author that likes the best to deal within “the zone where the frontier between natural sciences and the pure wonder is the most vacillating”. She continuously seeks inspiration from the latest scientific research, because “in the periphery of knowledge, in those dark cracks and shadows, where the mystery still exists, also the stories emerge”. In many cultures the honey bees are believed to be messengers of the Gods, travelling between worlds, and in some cultures they symbolize immortality.

Sinisalo explains how extraordinary honey bees are also from a natural/scientific point of view, and how rich a source of inspiration they are for an author – and thus how they can also be messengers between the sciences and arts.

Johanna Sinisalo is a Finnish writer born in 1958, Tampere. She has published six novels for adults, one for children and two short prose collections. Her first novel Not Before Sundown was awarded the Finlandia Prize in 2000.

The relationship between nature and culture and the analysis of social power structures are usual topics in her work. She often approaches societal themes through fantasy, myth and alternative history. Sinisalo’s work has been translated into 20 languages and has been awarded many international prizes and nominations. She also works as a screenwriter and script consultant for TV and film.

Teos/ Johanna Sinisalo
Johanna Sinisalo, Photo by Katja Lösönen/Teos