Hanna Vainio

Asun Helsingissä ja työskentelen taiteen, muotoilun ja kulttuuriin alueilla. Olen kiinnostunut ympäristössä tapahtuvasta muutoksesta ja ihmisistä osana sitä. Töissäni olen käsitellyt mm. luonnon monimuotoisuutta ja luontokäsitykseen liittyviä kysymyksiä. Työskentelyyni liittyy olennaisesti pohdinta resurssien käytöstä; energiasta, materiaalista ja niihin liittyvistä riippuvuussuhteista. Viime aikoina olen ollut mukana yhteisötaiteen projektissa, joissa taiteen kautta on käsitelty elämän tapahtumia, kunkin persoonallisia kokemuksia. Koulutukseltani olen taiteen maisteri, kollektiveissa, kuten Korppiradiossa, jossa työskentelen äänen kanssa. Lisäksi viljelen maata ja hoidan pääaineena tekstilitaide. Toimin myös erilaisissa mehiläisiä.

HannaVainio